Fjalorth i hershëm pri-shqipe

vlora3

 

fjalë IPA / Transliteration kuptim Sekuenca e simboleve
një (k) SKA shkëputje druri
aidzija dhi
albi elb
Ambi mbi, mbi
Ambi-ledza për t’u mbledhur, për të mbledhur
Apa pa, para, atëherë
atsara i mprehtë
awa-laka për të hedhur, për të hedhur në erë
awa-Taja awataja për të ftohur, për të ftohur
fjalë IPA / Transliteration kuptim Sekuenca e simboleve
Baltā moçali, këneta, papastërtia, toka
bardza e bardhë
batsā batsa bathë për të ushqyer kafshë
Berja për të sjellë
Binda për të bindur, për të bindur
Breda të hidhen, të pranverës
budjā budja buzë, fund, buzë, bankë, thur, shkëmb
bugta butë, të butë
fjalë IPA / Transliteration kuptim Sekuenca e simboleve
Darja derr
de dje
dedr djathë
Dela djalë, të rinj
Derna për të shkatërruar
detsa e drejtë
dredza për t’u kthyer, për të rrotulluar
druwa dru, dru
dzalā dhallë
dzemba për dhimbje
dzetša dzetsa për të pastruar
džedna dzedna e zezë
fjalë IPA / Transliteration kuptim Sekuenca e simboleve
d (k) STI eksti jashtë
enperenta brenda
entenda për gjëra
erga pështyj, gëlbazë
erma deliri, mungesë mendjeje
esmi unë jam
fjalë IPA / Transliteration kuptim Sekuenca e simboleve
Kasla Kasla kollë
kakja keq, e keqe
Kapa për të kapur, për të kuptuar
kapna Tym (temjan)
fjalë IPA / Transliteration kuptim Sekuenca e simboleve
Laja të leh
Lenta lis
fjalë IPA / Transliteration kuptim Sekuenca e simboleve
Mater Dhemetra  motër
Madza i madh, i madh
mardzā dridhura, acar, akull
Matja për të matur
mazdnja për të ushqyer, për të majm
Melita mjaltë
memsa mish, mish
u takuan me
fjalë IPA / Transliteration kuptim Sekuenca e simboleve
nakti natë
natšōr natsor nesër
fjalë IPA / Transliteration kuptim Sekuenca e simboleve
pelna të lindë, të prodhojë, të mbajë
Perda për të pirë
plāgā therje, masakra
fjalë IPA / Transliteration kuptim Sekuenca e simboleve
San (s) gjë
seksti gjashtë
semdza të gjithë
sina gjoks, gjoks
skina hi
smekrā mjekër, mjekër
Stana kafshë
Supna gjumë
fjalë IPA / Transliteration kuptim Sekuenca e simboleve
štšentra prop, mbështetje
fjalë IPA / Transliteration kuptim Sekuenca e simboleve
Tsela Tsela për të sjellë
terka te rrotullosh
Trema për të frikësuar
fjalë IPA / Transliteration kuptim Sekuenca e simboleve
verdza për të ikur
fjalë IPA / Transliteration kuptim Sekuenca e simboleve
Wera për të rënë
WETA vit
wrangska për të rrahur, për të goditur

Instituti i studimeve “Palaeolexicon”

 

Fjalor Phrygian – Shqip α β γ δ ε ζ θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ϝ

 

AUTORI: ALEKSANDER HASANAS
(MILI BUTKA)

 

Fjalor Phrygian – α

α  β  γ  δ  ε  ζ θ  ι  κ  λ  μ  ν  ξ  ο  π  ρ  σ  τ  υ  φ  χ  ψ  ϝ

fjalë Transliteration kuptim
ΑΒ- ab pranë
ΑΒΑΣ abas emri personal
ΑΒΒΕΡΕΤ abberet do te sjell
ΑΓΑΡΙΤΟΙ agaritoi jo i shkathët
ΑΓΔΙΣΤΙΣ agdistis ajo nga mali agdos, epiteti i cybele
ΑΓΙΠΕΙΑ agipeia emri personal
ΑΓΚΥΡΑ agkyra qyteti i phrygia, 
ΑΓΛΑFΟJ aglawoy i ndritshëm
ΑΓΟΡΑΝΙ agorani te blesh
ΑΓΤΑΕΙ agtaei udhëheqës
ΑΔ- ad për, nga, në
ΑΔΑΜΝΑ adamna mik
ΑΔΔΑΚΕΤ addaket shkakton, bën, shtyp
ΑΔΔΑΚΕΤΟΡ addaketor ai bën për vete
ΑΔΕΙΤΟΥ adeitou për tu bërë
fjalë Transliteration kuptim
ΑΔΙΘΡΕΡΑΚ aditʰrerak emri personal
ΑΔΙΚΕΣΕΙ adikesei e padrejtësi
ΑΔΟΙΚΑϝΟΙ adoikawoj një titull, ndoshta një fetar
ΑΕJ AEY te behesh
ΑΖΕΝΑ azena mjekër
ΑΙ AI nëse
ΑΙΝΙ Aini dhe, ose
ΑΙΠΟΣ aipos kodër të pjerrët
ΑΚΑΛΑ Akala ujë
ΑΚΑΡΑΓΑJΥΝ akaragayun sarkofag, shkallar, pjesë e monumentit
ΑΚΕΝΑΝΟΓΑϝΟΣ akenanogawos epitet
ΑΚΚΕ akke dhe për të
ΑΚΜΟΝΙΑ akmonia emri personal
ΑΚΡΑJΟ akrayo të lartë, të ngritur
ΑΚΡΙΣΙΑΣ akrisias cronus / saturn
fjalë Transliteration kuptim
ΑΚΡΙΣΤΙΝ akristin plogh
ΑΚΡΟΔΜΑ akrodma një pjesë e varrit
ΑΝ një grimcë modale
ΑΝΑΝΚΑΙ anankai menjëherë, sipas nevojës, fatit të keq, trazirave
ΑΝΑΡ Anar burri, burri
ΑΝΕΓΕΡΤΟJ anegertoy rindërtimin, rindërtimin
ΑΝΠΕΛΕΙΤΗΣ anpeleitɛːs epitet e Zeusit
ΑΠΕΛΑΝ apelan emri personal, apollo zot, kuvendi
ΑΠΝΕΚΡΟΙΥΝ apnekroiun të vdesin, të vriten
ΑΠΟ- apo larg
ΑΠΟΛΑ APOLA emri personal
ΑΡΓΜΕΝΑ argmena pjesët e para të sakrificës që do të jepen
ΑΡΓΟΥ argou për shkak të, për hir të, me qëllim
ΑΡΓΥΙΤΑΣ argyitas lamia, daemon
ΑΡΕJΑΣΤΙΝ areyastin epitet e nënës së madhe
ΒΑΒΑ Baba emri personal
ΒΑΒΑΣ Babas emri personal
ΒΑΒΕΙΣ babeis emri personal
ΒΑΓΑΙΟΣ bagaios Epiteti i Zeusit, i madh, i shpejtë
ΒΑΓΟ Bago emri i një hyjni
ΒΑΓΥΝ bagun dhuratë, idhull
ΒΑΛΑΙΟΝ balaion i madh, i shpejtë
ΒΑΛΗΝ balɛːn mbret
ΒΑΜΒΑΛΟΝ bambalon pallto, vaginë
ΒΑΣ bas emri i një hyjni
ΒΕΔΥ wedy ujë
ΒΕΚΟΣ bekos bukë
ΒΕΛΤΗ beltɛː     (beli) një vend / rrethi në phrygia
ΒΕΝΑΓΟΝΟΣ benagonos emri personal
ΒΕΝΝΟΣ bennos shoqëria e besimtarëve
fjalë Transliteration  kuptim
ΒΕΟΣΙΟΙ beosioi te largohesh
ΒΕΡ- ber të mbajnë, mbajnë
ΒΕΡΕΚΥΝΤΑΙ berekyntai emri i fisit
ΒΕΥΔΟΣ beudos statujë
ΒΕϝΔΟΣ bewdos emri personal
ΒΛΑΣΚΟΝ blaskon ? (bllaske, fllashkë)
ΒΟΔΩΡΙΣ bodɔːris emri personal
ΒΟΝΟΚ- bonok grua, grua
ΒΡΑΤΕΡΑΙΣ braterais vëlla
ΒΡΑΤΕΡΕ bratere vëlla
ΒΡΕΙΤ Breit prishet
ΒΡΙΚΙΣΜΑΤΑ brikismata emri i një valle frigiane
ΒΡΟΓΙΜΑΡΟΣ brogimaros emri personal
fjalë Transliteration kuptim
ΓΑΛΛΑΡΟΣ gallaros emri personal
ΓΑΛΛΟΙ galloi priftërinj të nënës së perëndive
ΓΑΝΟΣ ganos hienë
ΓΔΑΝ ΜΑ gdan ma nëna e tokës
ΓΕΓΑΡΙΤΜΕΝΟΣ gegaritmenos kushtuar, në mëshirën e
ΓΕΓΡΕΙΜΕΝΟ gegreimeno i shkruar
ΓΕΛΑΡΟΣ gelaros Kunata
ΓΕΡΜΕ Germé i ngrohtë
ΓΕΥΔΙΣ geudis Emri i lumit
ΓΙΟΥΛΙΧ gioulikʰ emri personal
ΓΙΣΑ GISA guri
ΓΛΟΥΡΟΣ glouros ar
ΓΟΡΔ- Gord qytet, qytet, oborr
ΓΟΥΝΤΗ gountɛː varr
ΓΟΥΤΑΡΙΟΝ goutarion varr
fjalë Transliteration kuptim
ΔΑ da për të vënë, për të vendosur
ΔΑΔΙΤΙ daditi ai dha për
ΔΑΚΑΡΕΝ dakaren i pavlefshëm
ΔΑΚΕΡ daker pjesë e një monumenti
ΔΑΚΕΡΗΣ dakerɛːs pjesë
ΔΑΟΣ daos ujk
ΔΑΨΕΤ- dakset për të marrë, për të marrë, për të pranuar
ΔΕΚΜΟΥΤΑΙΣ dekmoutais i dhjetë
ΔΕΩΣ deɔːs zot
ΔΕϝΟΣ dewos perëndi
ΔΙΑ Dia emri personal
ΔΙΘΥΡ ditʰur katër
ΔΙΚΕ digë drejtësi
ΔΙΝΔΥΜ dindum nëna e perëndive, malet e phrygia
ΔΙΟΥΝΣΙΝ diounsin zot dionysos
ΔΟΥΜΕ dume bashkësia fetare, asambleja
fjalë Transliteration kuptim
Ε ↑ ΕΤΕ ek₂ete
ΕΓ- p.sh. për të mbajtur, për të përjetuar
ΕΓΕΔΟΥ egedou ai do të dëmtojë (?) / le ta mbajnë (?) / le të vuajnë
ΕΓΕΣΕΤΙ egeseti (ai) do të bëjë
ΕΓΚΕΡΑΥΛΗΣ egkeraulɛːs frëngji
ΕΔΑΕΣ edaes vendosur (lart), ai ka bërë, ka vendosur
ΕΔΕΣΣΑ Edesa emrin e vendit
ΕΖΙΣ ezis iriq
ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ eilikrinɛː i pastër, i bekuar
ΕΙΡΟΙ eiroi të parakohshme ose të fëmijëve
ΕΙΤΟΥ eitou për të shkuar, për t’u bërë
ΕΚΑΤΑΙΑ ekataia emri personal
ΕΚΕJ Ekey atje
ΕΚΕΙ ekei atje
ΕΛΕΓΟΣ elegos poemë ose këngë të vajtimit, dredhi
fjalë IPA / Transliteration kuptim Sekuenca e simboleve
ΖΕΙΡΑ Sira dorë / fëmijë / jetesë ζειρα
ΖΕΛΚΙΑ zelkia lakër ζελκια
ΖΕΜΕΛΩΣ zemelɔːs njeri, qenie njerëzore ζεμελωσ
ΖΕΤΝΑ zetna portë ζετνα
ΖΕΥΜΑΝ zeuman pranverë ζευμαν
ΖΩΣ zɔːs i gjallë
ΘΑΛΑΜΕΙΔΗ tʰalameidɛː dhome sepulcher θαλαμειδη
ΘΙΔΡΑ- tʰidra katër θιδρα
ΘΙΜΒΙΣ tʰimbis emri personal
ΙΑΝΑΤΕΡΑ ianatera gruaja e vëllait të burrit ιανατερα
ΙΒΕJΑ ibeya epitet e nënës së madhe ιβεjα
ΙΚΤΕΣ iktes emri personal ικτεσ
ΙΛΗ ilɛː emri personal ιλη
ΙΜΑΝ iman vend të shenjtë, stele, monument, statujë, themel ιμαν
ΙΝΝΟΥ innou janë ιννου
ΙΟΙ ioj e saj ιοι
ΙΟΣ iOS ai, kush ιοσ
ΙΟΣΑΙΣ iosaes emri personal? ιοσαισ
ΙΡΤΕΡ irter te sakrifikosh ιρτερ
ΙΣ është për ισ
ΙΣΓΕΙΚΕΤ isgeiket të ketë, të mbajë, të jetë përgjegjës ndaj ισγεικετ
ΙΤΥϝ ituw a mund të bëhet ai
ΚΑΚΟΝ kakon keq, e keqe, dëm
ΚΑΛΙJΑ kaliya emri personal
ΚΑΛΛΥΡΙΑΤΙΣ kallyriatis emri personal
ΚΑΝΤΥΙΞ kantyiks emri personal
ΚΑΡΑΤΥ karaty le të bëjë flijime
ΚΑΡΠΥΣ karpus fruta, rezultat
ΚΑϝΑΡΜΟJΟ kawarmoyo vendi i adhurimit, altari, vendi i shenjtë
ΚΕ ke dhe
ΚΕΛΑΙΝΑΙ kelainaj emrin e vendit
ΚΕΛΜΙΣ kelmis një nga daktyls idaean
ΚΕΝΕΜΑΝ keneman varri, vrima ose mbishkrimi (kruarje)
ΚΕΝΟΣ kenos brez
ΚΙΚΛΗΝ kiklɛːn ari gjigand, kamionçinë
ΚΙΜΕΡΟΣ kimeros mendje
ΚΙΝ farefisnor që, që, kush
ΚΙΝΝΑ Kinna emri personal, emri i qytetit
ΚΝΑΙΚΑ knaika grua
ΚΝΟΥΜΑΝ knouman varr, varri
ΚΟFΙΣ kowis duke qenë i vetëdijshëm, i ditur, i perceptuar
ΚΟΡΟ Koro vendin, hapësirën, tokën
ΚΟΡΟΑΝ koroan vajze
ΚΤΕ kte për të poseduar
ΚΤΕFΟ ktewo pronë
ΚΤΟΝ kton tokë, tokë
ΚΥΒΙΛΕJΑ kubileya nëna e madhe
ΚΥΛΙJΑ kuliya emri personal
ΚΥΝΕΣ kunes qentë
ΚΥΠΟΛΑΣ kupolas emri personal
ΚΥΡJΑΝΕJΟΝ kuryaneyon komandant, sundimtar, etnonym
ΚΥΡΥΝΙΣ kurunis emri personal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjalori Frygian

fjalë IPA / Transliteration kuptim Sekuenca e simboleve
ΑΒ- ab pranë αβ
ΑΒΑΣ abas emri personal αβασ
ΑΒΒΕΡΕΤ abberet do te sjell αββερετ
ΑΓΑΡΙΤΟΙ agaritoi jo i shkathët αγαριτοι
ΑΓΔΙΣΤΙΣ agdistis ajo nga mali agdos, epiteti i cybele αγδιστισ
ΑΓΙΠΕΙΑ agipeia emri personal αγιπεια
ΑΓΚΥΡΑ agkyra qyteti i phrygia, spirancë αγκυρα
ΑΓΛΑFΟJ aglawoy i ndritshëm αγλαfοj
ΑΓΟΡΑΝΙ agorani te blesh αγορανι
ΑΓΤΑΕΙ agtaei udhëheqës αγταει
ΑΔ- reklamë për, nga, në αδ
ΑΔΑΜΝΑ adamna mik αδαμνα
ΑΔΔΑΚΕΤ addaket shkakton, bën, bën, shtyp αδδακετ
ΑΔΔΑΚΕΤΟΡ addaketor ai bën për veten αδδακετορ
ΑΔΕΙΤΟΥ adeitou për tu bërë αδειτου
jalë IPA / Transliteration kuptim Sekuenca e simboleve
ΑΔΙΘΡΕΡΑΚ aditʰrerak emri personal αδιθρερακ
ΑΔΙΚΕΣΕΙ adikesei e padrejtësi αδικεσει
ΑΔΟΙΚΑϝΟΙ adoikawoj një titull, ndoshta një fetar αδοικαϝοι
ΑΕJ AEY te behesh αεj
ΑΖΕΝΑ azena mjekër αζενα
ΑΙ AI nëse αι
ΑΙΝΙ Aini dhe, ose αινι
ΑΙΠΟΣ aipos kodër të pjerrët αιποσ
ΑΚΑΛΑ Akala ujë ακαλα
ΑΚΑΡΑΓΑJΥΝ akaragayun sarkofag, shkallar, pjesë e monumentit ακαραγαjυν
ΑΚΕΝΑΝΟΓΑϝΟΣ akenanogawos epitet ακενανογαϝοσ
ΑΚΚΕ akke dhe për të ακκε
ΑΚΜΟΝΙΑ akmonia emri personal ακμονια
ΑΚΡΑJΟ akrayo të lartë, të ngritur ακραjο
ΑΚΡΙΣΙΑΣ akrisias cronus / saturn ακρισιασ
jalë IPA / Transliteration kuptim Sekuenca e simboleve
ΑΚΡΙΣΤΙΝ akristin plogh ακριστιν
ΑΚΡΟΔΜΑ akrodma një pjesë e varrit ακροδμα
ΑΝ një grimcë modale αν
ΑΝΑΝΚΑΙ anankai menjëherë, sipas nevojës, fatit të keq, trazirave ανανκαι
ΑΝΑΡ Anar burri, burri αναρ
ΑΝΕΓΕΡΤΟJ anegertoy rindërtimin, rindërtimin ανεγερτοj
ΑΝΠΕΛΕΙΤΗΣ anpeleitɛːs epitet e Zeusit ανπελειτησ
ΑΠΕΛΑΝ apelan emri personal, apollo zot, kuvendi απελαν
ΑΠΝΕΚΡΟΙΥΝ apnekroiun të vdesin, të vriten απνεκροιυν
ΑΠΟ- apo larg απο
ΑΠΟΛΑ APOLA emri personal απολα
ΑΡΓΜΕΝΑ argmena pjesët e para të sakrificës që do të jepen αργμενα
ΑΡΓΟΥ argou për shkak të, për hir të, me qëllim αργου
ΑΡΓΥΙΤΑΣ argyitas lamia, daemon αργυιτασ
ΑΡΕJΑΣΤΙΝ areyastin epitet e nënës së madhe αρεjαστιν

 

phrygian language
Fjalor Phrygian – α
 

fjalë IPA / Transliteration kuptimi në  frygiane  Kuptimi në gjuhën shqipe Sekuenca e simboleve
ΑΒ- ab pranë AB-ër (afër) pranë
ΑΒΑΣ abas emri personal emer jo grek
ΑΒΒΕΡΕΤ abberet do te sjell do ta bier sjellë
ΑΓΑΡΙΤΟΙ agaritoi jo i shkathët A’garë; an garë, i pa/garë
ΑΓΔΙΣΤΙΣ agdistis ajo nga mali agdos, epiteti i cybele Sibela γδιστισ
ΑΓΙΠΕΙΑ agipeia emri personal Egjipiaγιπεια
ΑΓΚΥΡΑ agkyra qyteti i phrygia  Angiraκυρα
ΑΓΛΑFΟJ aglawoy i ndritshëm Ag la boj; Ag, agoj, agon, agim i artëfο
ΑΓΟΡΑΝΙ agorani te blesh Prodhime nga arat (toke buke
ΑΓΤΑΕΙ agtaei udhëheqës Udheheqes
ΑΔ- reklamë për, nga, në Ad, ade; andej
ΑΔΑΜΝΑ adamna mik A’dam; i padâm, i dashur  mikδμα
ΑΔΔΑΚΕΤ addaket shkakton, bën, bën, shtyp Ad/Dak; Atak, (prej fjalës tokë, kontakt)
ΑΔΔΑΚΕΤΟΡ addaketor ai bën për veten ad daketor; ad dashetor
ΑΔΕΙΤΟΥ adeitou për tu bërë Adeit; Per tu bëre e ditur; e njohur; A’dit ο

Fjalor i hershëm proto-shqipe

Early Proto-Albanian dictionary – a
Word IPA/Transliteration
Meaning
Symbol sequence
a(k)škā wood splinter
aidzija she-goat
albi barley
ambi on, upon
ambi-ledza to gather, to collect
apa without, before, then
atsara sharp
awa-laka to throw, to fling
awa-tāja awataja to cool, to make cold
Word IPA/Transliteration Meaning Symbol sequence
baltā swamp, marsh, dirt, earth
bardza white
batsā batsa broad bean
berja to bring
binda to convince, to persuade
breda to jump, to spring
budjā budja lip, end, edge, bank, stitch, rock
bugta soft, smooth
Word IPA/Transliteration Meaning Symbol sequence
darja pig
de yesterday
dedr cheese
dela boy, youth
derna to destroy
detsa right
dredza to turn, to rotate
druwa tree, wood
dzalā buttermilk
dzemba to ache
Word IPA/Transliteration Meaning Symbol sequence
e(k)šti eksti outside
enperenta inside
entenda to stuff
ergā spit, phlegm
erma delirium, absent-mindedness
esmi i am
Word IPA/Transliteration Meaning Symbol sequence
kāslā kasla cough
kakja bad, evil
kapa to seize, to grasp
kapna incense
Word IPA/Transliteration Meaning Symbol sequence
laja to bark
lenta acorn
Word IPA/Transliteration Meaning Symbol sequence
māter sister
madza big, large
mardzā chill, frost, ice
matja to measure
mazdnja to feed, to fatten
melita honey
memsa flesh, meat
met with
Word IPA/Transliteration Meaning Symbol sequence
nakti night
natšōr natsor tomorrow
Word IPA/Transliteration Meaning Symbol sequence
pelna to beget, to produce, to bear
perda to fart
plāgā slaughter, carnage
Word IPA/Transliteration Meaning Symbol sequence
san(s) thing
seksti six
semdza all
sina breast, chest
skina ash
smekrā chin, beard
stana animal
supnā sleep
Word IPA/Transliteration Meaning Symbol sequence
štšentra prop, support
Word IPA/Transliteration Meaning Symbol sequence
tšela tsela to bring
terka to spin
trema to frighten
Word IPA/Transliteration Meaning Symbol sequence
verdza to wean
Word IPA/Transliteration Meaning Symbol sequence
wera to hang
weta year
wrangska to beat, to strike

Aleksander Hasanas

Ref. Instituti i Studimeve Palaeolexicon Oxford. (2008)

Shkëlqimi i familjes së madhe, Selim Mborja (Venxha)

Shkëlqimi i familjes së madhe, Selim Mborja (Venxha), bën dritë edhe sot

Si i shpëtoi Selim Mborja ekzekutimit nga njësiti gueril i Korçës

Nga Vepror Hasani

Mborja albania - selim mborja

Atë mbrëmje, Selim Mborja (Venxha) me bashkëshorten e tij, Fitreten, u kthyen vonë në shtëpi. Në Korçë kishin 65 dyqane, kafene dhe banesa, mijëra hektarë tokë dhe pyje. Fillimisht kishin banuar te shtëpia në fshatin Mborje, në krah të kishës së Ristozit, te një ndërtesë e madhe dykatëshe, me pamje madhështore, ndërtuar me gurë të skalitur, me shumë dhoma të dekoruara me elemente druri të gdhendur dhe tavane të zbukuruara, me oborr të madh në pamjen ballore e të thurura me avlli. Përreth kësaj shtëpie ngriheshin shtëpitë e tjera të fisit Mborja (Venxha), Më pas ndërtuan një shtëpi tjetër të madhe dhe të bukur mbi fabrikën e birra Korçës. Tashmë jetonin aty.

Me të hyrë në shtëpi vunë re se dikush poshtë derës u kishte hedhur një letër. Selim Mborja e mori dhe nisi ta lexonte. Vështrimi i tij lëvizi i shqetësuar nëpër rreshta: “Unë që po ju shkruaj jam një miku juaj, – thuhej në letër, – nuk pata guximin t’ju sqaroj nga afër sepse kam frikë për veten dhe familjen time, dhe për këtë ju kërkoj ndjesë, por para dy-tri ditësh mora vesh se njësiti gueril i Korçës ka marrë vendimin t’ju ekzekutojë, ndaj duhet të largoheni…”.

Bashkëshortja e Selimit, Fitretja, bijë e Neki Starovës, ndër më të pasurit e asaj zone, mbeti e shqetësuar. Trupi i saj dridhej si gjethe në erë. Priste çdo t’i thoshte Selim Mborja. Sido që të ishte vendimi i të shoqit, do të qëndronte me të edhe sikur të shkonin në fund të botës. E adhuronte bashkëshortin. Selimi ishte njeri i zoti dhe me kulturë, kishte studiuar në Perëndim. “Do ta pleqërojmë me njerëzit tanë”, – i tha Selim Mborja, – dhe do të vendosim çfarë duhet të bëjmë. Duhet të ketë qenë shtator-tetor i vitit 1944.

2                                                                                   

Selim Mborja (Venxha) nuk e besonte dot që do të largohej nga Korça dhe nga Mborja ku kishte lindur. Gjithë jeta e njerëzve të tij, brez pas brezi, i ishte përkushtuar Korçës, dhe sa herë e kishte sjellë rasti kishin dalë në mbrojtje të saj me jetën e tyre. I pari i Venxhave, quhej Banush; ishte një legjendë e gjallë bamirësie, të tillë e mbanin mend edhe më të vjetrit. Emri i tij i mirësisë mbërriti edhe te brezat e rinj. Deri në fund të shek. XVIII kishin jetuar në Greqi, kishin prona të shumta dhe ishin shumë të pasur. Me pasuri të madhe u vendosën edhe në në Mborje. Ndihmonin familjet e varfëra. Banushi kujdesej për ta si për familjen e vet: “Bëj mirë dhe mos e përmend kurrë të mirën që bën”, –  ishte porosia e tij, –  Zoti i shikon të gjitha.”. Për shkak të pasurisë së madhe që kishte, në Mborje njihej me emrin Banush Aga ose Banush Efendiu, por shpesh e thërrisnin edhe Banush Venxha, sepse kështu quhej vendi ku kishte jetuar në Greqi në zonën e Grevenasë.

Bamirësia e familjes së madhe Mborja (Venxha) nuk shteri kurrë. Banushi la pas 7 fëmijë: Mustafajin, Osmanin, Hysenin, Mehmetin, Saliun, Rexhepin dhe Islamin. Fal kësaj familjeje të madhe që shkëlqente me mirësitë e saj, fshati Mborje mori pamjen e një qyteti, me dyqane dhe kafene të famshme si në asnjë vend tjetër. Vinin aty edhe nga Korça; myslimanë e të krishterë festonin bashkë. Në një nga kronikat e kohës shkruhet: “Nuri Efendiu, avokati, javën që shkoi bëri synet djemtë. Në dasmë kishte ftuar gjithë nëpunësit e qeverisë dhe shumë myslimanë e të krishterë. Darkën e bëri në kafenetë që janë nga Mborja. Një shumicë e madhe të ftuarish, me këngë dhe me muzikat e vendit, u zbavitën gjer në mëngjes. Atë natë shumë fishekë u hodhën sipër në qiell dhe shumë pushkë u zbrazën.”. (Gazeta Korça, 11 qershor 1909).

3

Në mëngjes Selim Mborja shkoi te pazari i Korçës, te  klubi i “Pellallit” dhe  i la porosi pronarit të lokalit. Nëse vjen Qemali (djali i xhaxhait të Selim Mborjes), Mehmeti apo Syrjai (kushërinj të tij), sepse lokali ishte i preferuar i tyre, t’u thoshte që i kërkonte Selim Mborja dhe donte t’i takonte patjetër. Mehmet Mborja (Venxha) kishte mbaruar shkollën e policisë “Skuola Alleievi Carabinieri”, në Firencë të Italisë, dhe kishte njohuri mbi grupet e fshehta kriminale siç ishte njësiti gueril i Korçës. Në kryengritjen e ashtuquajtur të “Vorioepirit” më 2 prill 1914, sipas gazetës “Koha”, 15 maj 1914, Mehmet Mborja; komandanti i xhandarmërisë shqiptare, hollandezi Snellen Van Vallenhoven; Themistokli Gërmenji, konsulli i përgjithshëm amerikan Spenser, kapedan Kajo, Dervish File, Turhan Hysen bej Pirgu, Jashar bej Starova, Agush Çaushi e qindra të tjerë, luftuan trimërisht dhe ia dolën të çlironin Korçën.

Por Selimi donte me patjetër edhe mendimin e Qemalit dhe Syrjait, nëse duhej të qëndronte apo të largohej përfundimisht nga Korça. U takuan te shtëpia sipër fabrikës së birrës. Bashkëshortja e Selimit, Fitretja, ndoqi me shqetësim gjatë gjithë kohës bisedën e burrave. Rreziku u vlerësua real. Njësitet guerile kishin filluar të eleminonin njerëz që nuk i pëlqenin regjimit që po vinte në pushtet. Miku që u kishte shkruar letrën kishte të drejtë. Ekzekutimi i tij mund të ndodhte nga dita në ditë. U pa e arsyeshme që Selimi të largohej nga Korça sa më parë. Kur kushërinjtë e tij u larguan, Selim Mborja vështroi një çast nga e shoqja dhe i tha: “Do të largohemi!”. Nga syri i Fitretes u shkëput një pikë loti: “Do të vij me ty kudo që të shkosh”, i tha ajo. Dhimbja e fshehur e burrit përshkoi gjithë qenien e Selim Mborjes.

4

Selim MborjaSelim Mborja (Venxha) dhe bashkëshortja e tij, Fitreti, ende nuk e kishin vendosur ç’ditë do të largoheshin nga Korça. Për ta gjithçka ishte e padrejtë; vendimi i marrë nga njësiti gueril i Korçës ishte kriminal; po luhej me jetën e një familjeje të madhe patriotike. Babai i Selim Mborjes, Mustafaji, ishte kujdesur gjithnjë që edhe miqësitë t’i bënte me njerëz që e donin vendin. Në një rast të tillë shtypi shkruante: “Myftar Aga nga Sevrani, i cili më përpara ka qenë komandant i Xhandarmërisë së Korçës për të martuar të birë që pat zënë të bijën e Mustafa efendi Mborjes urdhëroi këtu bashkë me dhëndrin, zotin Kadri, i cili ka qenë kajmekan në Leskovik, në Tepelenë në Vlorë e gjetkë. Myftar Aga, si mori të renë, pardje u kthye për në Përmet. I urojmë me gaz dhe martonjësit u trashëgofshin!”. (Gazeta e Korçës, e enjte 22 vjesht’  e II-të).

Vetë Mustafa Mborja (Venxha) doli në mbrojtje të vendit që nga dita e parë e hyrjes së grekëve në Korçë më 7 dhjetor 1912. Ndihmoi kthimin e  njerëzve që ishin larguar për shkak të luftës.  Emri i tij gjendet i shënuar te “Komisioni i të ikurve”, renditur me emrat më të nderuar të qytetit të Korçës: “Komisioni përbëhej nga: kryetari Abdyl Ypi. Anëtarë: Riza bej Zavalani, Tefik Rushiti, Qani bej Dishnica, Stavre Karoli, Petraq Kondi, Kristo Dako, Sadik Voskopi dhe Mustafa Mborja.”. (Gazeta Koha, e shtunë, 24 maj 1914).

Kurse Abedin Mborja (Venxha), nipi u Mustafait ishte zgjedhur te “Komisioni i Marrëdhënieve”, i cili raportonte gjendjen te autoritetet vendase dhe të huaja. Anëtarë të këtij komisioni ishin: “Kryetar Emin Efendi, anëtarë: Maliq Bej, Ahmet Efendi kryetari i Bashkisë; Shaqir Efendi, Emin Efendi, Rakipi Aga, Abedin efendi Mborja, Miçe Çikozi, ( ka dhe një emër tjetër, por nuk lexohet), Abidin efendi Tregtari, Xhafer bej Luarasi, Mehmet Ali Bej, Rakip Aga Jemenli dhe Andrea Turtulli.”. (Gazeta Koha e shtunë, 24 maj 1914).
Gjatë kësaj kohe, një i afërm tjetër i familjes Mborja, Ismail Sali Mborja, më 1914-1915, sponsorizoi botimin e abetares shqipe të hartuar nga Jashar Agjahu. Botimi i saj u bë nga shtypshkronja “Korça”.

5

Haki MborjaKurse  Haki Mborja (Venxha), djali i xhaxhait të Selim Mborjes shkëlqeu me patriotizmin e vet. Lindi në Mborje më 1876, mësimet e para i mori në Korçë e më pas në Manastir. Studimet e larta për mjekësi i kreu në Stamboll, ku mori gradën më të lartë shkencore, atë të doktorit.

Në vitin 1908 u emërua mjek në Bashkinë e Manastirit, ku u njoh me shumë patriotë që synonin krijimin e lëvizjeje për çlirim kombëtar. Në shtator të vitit 1908 u bë pjesë e shoqërisë “Dituria” dhe  “Përparimi”. Pas dy vitesh erdhi mjek në Bashkinë e Korçës. Më 16 qershor 1911, bashkë me botuesin e gazetës “Korça”, Sami Pojani, u bënë iniciatorë të krijimit të Komitetit të Kryengritësve. Po atë muaj Haki Mborja krijoi çetën e parë shqiptare dhe doli maleve. Bashkëpunoi me Bajo Topullin, Qamil Panaritin, Shahin Kolonjën etj.

Çeta e tij u bë e njohur me luftimet e saj në Korçë, Devoll, Kolonjë, Opar, Gorë, Mokër, Gjirokastër dhe Elbasan. Përveç gazetave shqiptare për Haki Mborjen shkroi edhe gazeta londineze “Time”, kurse konsulli serb në Manastir i raportonte qeverisë së vet: “Në Korçë ka maleve mbi 500 vetë të prirë nga Haki Beu.”. Në gusht të vitit 1911 mori pjesë në Kuvendin e Kryengritësve të Elbasanit, organizuar në fshatin Shelcan për realizimin e veprimeve të përbashkëta. Më 1912 mori pjesë në shpalljen e Pavarsisë. Pas thyerjes së kryengritjes “Vorioepirote”, çeta e tij u bë mburoja e Korçës: territoret nga Guri i Cjapit deri te Grykat e Mborjes u bënë të pakapërcyeshme nga grekët. Që nga dita e krijimit të çetës së tij, Haki Mborja u quajt “Doktori kryengritës”.

Me ardhjen e francezëve, ndihmoi për shpalljen e Krahinës Autonome të Korçës dhe mori pjesë në qeverinë e saj. Gjatë kësaj kohë ndihmoi në hapjen e 60 shkollave në krahinën e Korçës, përfshi edhe shkollën e Mborjes. Gjatë  vitet 1918-1920 qëndroi në mbrojtje të kufijve jugorë të Shqipërisë, mbështeti fort Kongresin e Lushnjës dhe qeverinë e saj. Më 1926 u zgjodh deputet, mori vota më shumë se Fan S. Noli, por më 1928 u largua nga politika sepse mbretërinë e shihte si të parakohshme në një vend si Shqipëria. Vdiq në shtëpinë e tij në vitin 1931.

6

Selim Mborja dhe bashkëshortja e tij, Fitreti, vendosën të shkonin në Selanik, atje kishin prona dhe një hotel, mjetet financiare nuk u mungonin. Ndërsa bënin gati plaçkat, Fitretit nuk i mbaheshin lotët. Një ditë më parë ishte përcjellë me njerëzit e saj në Starovë të Pogradecit.  Tashmë nuk do t’i shihte më të afërmit e vet, edhe kur të vdiset nuk do t’i vinte askush ta qante te varri. Edhe përtej vdekjes do të mbetej e vetmuar. Bashkë me ta kërkoi të udhëtonte edhe Koço Kota. Nuk i thanë jo, të dyja familjet udhëtuan bashkë. Me të mbërritur në Selanik, Selim Mborja u vendos në hotelin e tij privat. Nata e parë larg Korçës ishte e dhimbshme. Njerëz që vrisnin prapa shpine dhe pa asnjë arsye, e kishin detyruar ta linin Korçën.

Ajo natë për Selim Mborjen mbeti nata më e vetmuar e jetës së tij. Në Korçë gjendej gjithnjë mes miqësh e shokësh. I pëlqente shoqëria edhe me profesorët e Liceut; takohej shpesh më ta: me Elmaz Ahmetin, Abaz Ermenjin, Fejzi Dobin,  Selman Rizën, Aqif Selfon,  Abedin Shkëmbin, Aldo Çobën, Malo Kodrën etj. Profesor në Lice kishte qenë edhe Enver Hoxha, por me të nuk kishin patur ndonjë shoqëri të madhe. Vetë Enver Hoxha te libri i tij, “Kur lindi Partia”, shkruan: “Fundot, me Vangjo Turtullin, me Manot, me Katrot e shumë të tjerë të këtij kalibri si edhe me ata të kalibrit më të ulët, ishin përfaqësuesit e borgjezisë së krishterë…

Kurse  Fazlli Frashëri, i vëllai Qazkës, Selim Mborja, Tefik Mborja, Rexhep Merdani e mjaft të tjerë si këta e më të ulët se këta, formonin opinionin e “elitës myslimane” korçare…”. Pra, nga sa shihet, miqësia e Hoxhës me parinë e Korçës nuk kishte ekzistuar. Ndoshta kjo ishte arsyeja që ai kishte kërkuar ekzekutimin pa gjyq të Selim Mborjes. Tejet e trishtuar ndihej edhe Fitreti, gruaja që ishte kujdesur gjithnjë për jetimët dhe familjet e varfëra të Korçës. Nuk kishte ditë të shënuar që ajo të mos pyeste Selimin: “Çfarë do të dhurojmë sot për familjet e varfëra? Dhe bënte të pamundurën që ndihma e ofruar të ishte e vlefshme për të kapërcyer hallet. Ajo ishte vërtet një shenjtore.

7

Fitreti doli në verandë, donte ta largonte mërzinë që po e lodhte aq shumë. Selaniku ishte i bukur, shkëlqente nga të gjitha anët, por edhe Korça e bukur kishte qenë gjithnjë. Që nga viti 1850 e kishin krahasuar me Izmirin, por me qenë se Izmiri cilësohej si Parisi i Mesdheut, për analogji Korçën e quajtën Paris i Vogël. Edhe Korça kishte patur ndriçim vite e vite më parë. Më 1911 instaloi sitemin e ri të ndriçimit: “Qeveria tonë (e Korçës) solli për provë një llampë sistem “Radium” me 350 fuqi dritë qiriri. Llampa ka dritë të bukur dhe kështu së shpejti do të sjellin më shumë llampa të këtilla që të ndritin qytetin dhe rrugët e gjëra. Përgëzojmë z. Ahmet Efendinë, kryesonjësin e qeverisë si dhe gjithë këshillonjësit për përpjekjet që bëjnë për të zbukuruar qytetin…”.  (Gazeta Koha, 17 mars 1911).

Më pas qyteti u pajis me gjenerator, por pas largimit të francezëve në majt të viitit 1920, makineria e prodhimit të energjisë nuk funksionoi më. Gazetat e Korçës shkruanin gjithë ironi: “Korça një goxha qytet, natën është pa drita. Duket se drita u prish sytë korçarëve, të cilët janë mësuar kaq vite tani pa drita natën. Nuk na pëlqen që ta besojmë se Bashkia nuk përkujdeset për të ndritur Korçën natën. Dimë që makina elektrike që kishin francezët mbeti këtu, përse nuk përdoret?” (Gazeta e Korçës, 21 korrik 1920).

Megjithatë, edhe viti 1924 Korçën e gjeti pa drita. Më 1925, Bashkia shpalli kushtet e tenderit për elektrifikimin e Korçës. Në lojë ishin dy shoqëri: “Xheneral Elektrik” e Selim Mborjes dhe  “Manseman”, shoqëria gjermane. Oferta më e mirë u dha nga Selim Mborja. Më 18 shtator 1925 filloi ndërtimi i centralit elektrik. Në prill të vitit 1926, plotësoi një pjesë të nevojave për energji. Elektrifikimi i plotë i  Korçës u njoftua nga shtypi: “Që pardje, me një marrëveshje të kryetarit të Bashkisë, shoqëria “Xheneral Elektrik” zuri të japë dritë për tërë qytetin e jo si më parë që jepte gjer më një pas mesnate.”. (Gazeta Koha, 6 nëntor 1926).

Vetëm që qyteti i Korçës të kishte dritë, shoqëria “Xheneral Elektrik” e Selim Mborjes shpenzoi tej parashikimeve. Gazetat  shkruanin: “Shoqëria “Xheneral Elektrik” për të kënaqur gjithë klientët e saj nuk mori parasysh shpenzimet e rënda që i ngarkohen, sepse populli dhe klientët dëshironin dritë.”. (Gazeta Koha, 6 nëntor 1926).

Pranë stacionit elektrik u ndërtua edhe një mulli i fuqishëm bluarje. Më vonë në vitin 1936, “Xheneral Elektrik” e Selim Mborjes ndërtoi në Vithkuq hirocentralin e parë në Shqipëri.

8

MborjeSelim Mborja nuk i kursente lekët kur e shihte se ndihma e tij ishte e nevojshme. Pasuria e tij vlerësohej nga të gjitha bankat: “Agjenti i Bankës vjeneze mori vesh kur ishte në Selanik, se një person nga qyteti i Korçës zotëronte një sasi të konsiderueshme monedhash floriri. Ai quhej Selim Mborja. Erdhi e takoi në shtëpinë e tij. Selimi e mirëpriti propozimin e agjentit për t’i depozituar në atë bankë florinjtë, por me një kusht, që përqindja e interesit t’i paguhej duke llogaritur jo sasinë e monedhave, por peshën e tyre në kilogram. Sekseri, i habitur për këtë kërkesë të padëgjuar gjer atëherë në asnjë vend të botës, njoftoi Bankën e Vjenës, duke thënë se ky bej korçar nuk i kishte paratë me grushte, por me bidona teneqeje. Banka mblodhi këshillin për të vendosur. Të nesërmen, gazetat vjeneze dhanë lajmin sensacional: “Një pasanik shqiptar detyron Bankën e Vjenës t’i bëjë një shtesë rregullores së vet!”. (Vangjush Ziko, Korça, kujtime dhe qyteti).

Kjo ishte dhe arsyeja pse Selim Mborja gjatë gjithë kohës që qëndroi në Korçë, ose ishte anëtar, ose kryetar në të gjitha shoqëritë e krijuara, sepse gjithkush e dinte që ai nuk kursehej financiarisht; mbështetja e bashkëshortes nuk i mungoi kurrë; ajo ishte një shpirt i dhimbsur. Emri i Selim Mborjes gjendet në federatatën “Vatra e Shqipërisë” me qendër në Korçë, te “Kryqi i Kuq”, te  “Sport Klub Korça”  te komisioni për mbledhjen e ndihmave për ngritjen e Liceut të Korçës, pasi fondi prej 50.000 franga nga buxheti i shtetit ishte i pamjaftueshëm, te “Shoqëria Cinematro”, te “Oda Ekonomike”, te  “Tenis klub Korça”, te shoqëria “Këneta e Maliqit” etj, etj. Në vitet 1921-22 botoi gazeten “Jetë e re”, së bashku me Fazlli Frashërin.

9

Të gjitha këto bashkëshortët Mborja, i kujtuan natën e parë të mbërritjes në Selanik. Në mëngjes Selim Mborja u takua me sportelistin e hotelit. I vuri përpara një monedhë ari dhe i tha: “Një monedhë të tillë do ta marrësh çdo mëngjes, por nëse në hotel vijnë njerëz dhe pyesin për mua, ti do do t’u thuash “Selimi sapo doli” dhe ndërkohë do të më njoftosh. Përpiqu të mbash mend ç’tipare kishte personi, si ishte veshur etj.”. Njësiti gueril i Korçës mund të vinte edhe aty, dhe Selimi kishte patur të drejtë.

Pas disa ditësh, dy persona pyetën nëse Selim Mborja ndodhej në hotel. Kishin arrestuar Koço Kotën dhe donin të merrnin me vete edhe Selim Mborjen. Makinën e kishin lënë diku afër hotelit. Operacioni sekret drejtohej nga Koçi Xoxe: “Selim Mborja, sapo doli,- u tha sportelisti, –  me të ardhur ai, vij unë te makina juaj dhe ju them.”. Ndërkaq vuri në dijeni Selim Mborjen. Sportelisti  bërë përshkrimin e personave. “Paska ardhur Nevzat Haznedari!”, tha Selim Mborja. Mori të shoqen dhe dolën nga dera e prapme e hotelit.

Do të shkonin në Stamboll.  Para se të largohej porositi sportelistin: “Pas 5 minutash, shko thuaji personave që Selim Mborja u nis për në portit, do të shkojë në Turqi.”. Me të mbërritur te anija, i kërkoi drejtuesit të mjetit të priste edhe 5 minuta pasi i duhej të takohej me dikë. Dhe sërish Selim Mborja kishte patur të drejtë. Pas 5 minutash mbërriti Nevzat Haznedari: “Desha t’ju takoj…”, – i tha ai. “Dëgjo ti këlysh i Xhemiles, – i tha Selim Mborja, – familjen tënde e kemi mbajtur me bukë, por dije se do të vijë një ditë që gjithkush do të pështyjë në fytyrë.”. Pas këtij shkëmbimi replikash, anija nisi lundrimin drejt Stambollit.

10

MborjeAtë çast ia desh shpirti të pinte një birra Korça. E kishte ndërtuar vetë atë fabrikë, bashkë me italianin Umberto Uberti. Projekti i fabrikës “Birra Korça” u hartua vitin 1928. Ndërtimi i saj nisi në tetor të vitit 1929, mbi një sipërfaqe prej 20,000 metra katrorë me vlerë 350,000 franga ari, pronë e Selim Mborjes. Ujin e sollën nga mali i Moravës, 8 km, larg prej fabrikës. Fabrika u pajis me makineritë më të mira të kohës.

Më 1931 filloi prodhimi. Regjistrimi i shoqërisë “Birra Korça” u bë në Odën Ekonomike të Korçës më 18 dhjetor 1933:  “Në bazë të shkresës nr. 2215 datë 18.12.1933 të Gjykatës së Shkallës së Parë Korçë, me anë të së cilës urdhërohet transkriptimi i kopjes së aktit konstitues të shoqërisë anonime “Birra Korça” në regjistrin e tregtisë konform nenit 11 të Kodit Tregtar në fuqi, vërtetohet se akti konstitues i shoqërisë anonime “Birra Korça” i omolguar prej Gjyqit Kolegjial të Korçës (dega tregtare) me vendim nr 1, datë 8 nëntor 1933, u transkriptua në radhorin e posaçëm të Odës së Tregtisë së Korçës me nr 1 datë 18 dhjetor 1933. Shoqëria, siç rezulton nga kontrata me datë redaktimi 1 prill 1933, fillon më 1 prill 1933 dhe mbaron më 31 dhjetor 1956. (Gazeta e Korçës 19 dhjetor 1933).

Inaugurimi u bë pas 6 muajve: “Të hënë, më 4 të këtij muaji, më ora 5.30 pasdreke, u bë inaugurimi i fabrikës “Birra Korça” të shoqërisë Umberto-Mborja. Ishte ftuar një shumicë e madhe me autoritetet në krye. Të ftuarit e shumtë vizituan më parë fabrikën, e cila ishte në punim e sipër dhe admiruan maqinerinë e fabrikës ku ishin shtruar pa kursim birra me mezera të zgjedhura. Birra Korça është me të vërtetë prej kaliteti më të mirë se shumë birra të huaja, dhe e njëjta më atë të fabrikave më të dëgjuara gjermane. Z. Umberto Uberti dhe Selim Mborja pritën urimet e sinqerta të të gjithëve për mbarëvajtjen e shoqërisë së tyre. Shitja e birrës së Korçës filloi që dje. Çmimi i saj u caktua prej shoqërisë 4 lekë për shishet e mëdha dhe 2 për të vogla.”. (Gazeta e Korçës, e mërkurë 6 qershor 1934).

Shoqëria punësoi 220 shqiptarë dhe 25 specialistë italianë. Ndërsa për t’u ardhur në ndihmë fermerve ngritën dhoma frigoriferike për prodhimet e qumshit. Fabrika u bë e njohur edhe për prodhimin e ujit “Kristal”.

11

Ndërsa po udhëtonin me anije, e shoqja iu drejtua Selim Mborjes: Si thua, a do të vijë dita të kthehemi përsëri në Korçë? Do të na marrë malli për njerëzit tanë? Fitretja fliste me zë të dridhur. Ndoshta, – iu përgjigj Selim Mborja, por e rëndësishme është që ne bëmë gjithçka për qytetin tonë. Nëse kthehemi, ti si gjithnjë do të merresh me bamirësinë, atje ku gjen kënaqësi shpirti yt.”. Fitretes sërish i rrëshqiti një pikë loti. Të kujtohet, i tha Selimi, pasi vizituam jetimoren, dhuruam edhe truall për ngritjen e spitalit të Korçës.  Në fytyrën e saj ndriti buzëqeshja. Veç kësaj Selim Mborja furnizoi me ujë të pijshëm një pjesë të qytetit; krijoi shoqërinë e tenisit, mbështeti grupet muzikore etj, etj.

Shpresonte shumë që edhe të afërmit e tij të bënin gjithçka për Korçën. Dhe ata nuk e zhgënjyen: Selaudin Mborja, (kushëri i tij), liceist, përfundoi shkëlqyeshëm studimet për mjekësi në Sorbonë të Francës. Karrierën si mjek e nisi në spitalin Umberti I, në Romë. Me kthimin në atdhe punoi për shumë vjet në qytetin e Shkodrës. Sot njihet si një nga personalitet e mjekësisë shqiptare dhe si një nga themeluesit e spitalit ushtarak. Në vitin 2004 Selaudin Mborja u shpall “Nderi i Qarkut Korçë”; emrin e tij e mban Haki Mborjapoliklinika e qytetit të Korçës, kurse emrin e Haki Mborjes e mban shkolla 9-vjeçare e fshatit Mborje dhe një rrugë e qytetit të Korçës.

Të gjithë fëmijët e Haki Mborjes shkëlqyen në profesionet e tyre. Skënderi studio për mjeksi në Turqi, nuk u kthye më në Shqipëri, u vendos në Australi ku shërbeu edhe si këshulltar i kryeministrit të asaj kohe;  vdiq në Australi. Saliu shërbeu si profesor në liceun e Korçës, kishte studiuar në Francë për shkencat botanike, më pas punoi si pedagog në Universitetin e Tiranës dhe si sekretar i Kuvendit Popullor. Petriti studioi në Hungari në degën ushqimore, kurse Demir Mborja, një tjetër person i këtij fisi të madh, ndërtonte me shpenzimet e veta çezma në lagjet e Korçës; si çezma më e bukur e tij përmendet “Çezma e zonjës” në lagjen Kasaba.

12

Në fisin e madh të Mborjarve (Venxhave), shkëlqyen edhe gratë.  E para ishte, Fitretja, bashkëshortja e Selim Mborjes, sipas shtypi të kohës: “Fitrete Mborja ishte aktiviste e shoqërive të emancipimit të gruas, kish lindur rreth vitit 1893. Ishte anëtare e shoqërisë “Gruaja Shqiptare dhe ka organizuar festime, ballo mondane në vitet 30. Gjithashtu, çifti  Mborja solli në Korçë për herë të parë një piano me porosi në Paris. Emiri i saj përmendet edhe për bamirësi të ndryshme. Së bashku me Ballkëze Frashërin, Ismete Sali Zavalanin, Drita Elmaz Vilën, Zenepe Dalip Sheqerxhiun, Asije Ymer Fazlliun, Nevrije Leskovikun etj, u bënë bashkëpunëtoret më të mira të princeshës Senije Zogu, kryetare e Grave të Shqipërisë”.

Haki Mborja kishte tri vajaza: Liria studioi për drejtësi, Shpresa për mësuesi, ndërsa Drita shkëlqeu si aktiviste në shoqatën e grave. Reshideja, bija e Mehmet Mborjes (Venxha), u martua me Asim  Mborjen, i cili kur pa se ndërtimi i spitalit të Korçës po vonohej, ndërtoi me shpenzimet e veta një ndërtesë dykatëshe me 28 dhoma, e cila shërbeu si spital nga viti 1930 deri në vitin 1935.

Kurse Ifetja, mbesa e Sali Haki Mborjes u martua me Tosun Selenicën. Shtypi i asaj kohe shkruante:  “Që njëdizaj nisi në Prefekturë zyra e Xhandarmërisë Ndjekse nën komandën e z. kapiten Ferid Frashëri dhe togerit Tosun Selenica.”. (Gazeta e Korçës, 9 tetor 1920).

Kurse Naxhia, bija e Sulejman Mborjes, bashkë me Tefik Mborjen shënuan martesën e parë civile në gjithë prefekturën e Korçës. Shtyi njoftonte: “Dje Bashkia jonë afishoi shpalljen e parë për martesë.  Z. Tefik Mborja, shef i seksionit të administratës në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe zonjusha Naxhie Sulejman Mustafa Mborja, kërkuan shpalljen e martesës së tyre e cila do të celebrohet në Bashkinë e Korçës. Z. Tefik Mborja, i cili inauguroi martesën civile në Prefekturën tonë, njihet mirë midis të gjithëve për inteligjencën dhe kulturën e tij. Çiftit të parë që po martohen, i urojme jetë të gjatë e të lumtur!”. (Gazeta e Korçës, 25 prill 1929).

Pra edhe gratë e fisit Mborja (Venxha) ishin një hap më përpara nga gratë e tjera të prefekturës.

13
Me të mbërritur në Stamboll  bashkëshorët Selim dhe Fitrete Mborja u vendosën në shtëpinë e Idaetes, vajza e Sulejmanit, vëllai i Selim Mborjes, që ishte martuar në Stamboll. Atje qëndruan deri në fund të jetës së tyre. Thuhet se në vitet e pleqërisë Fitretja  pati një mall të madh për t’u kthyer në shtëpinë e saj. “Kishim një shtëpi të bukur, – thoshte gjithnjë ajo, – me pemë e lule.”. Mrekullia e hapësirës që rrethonte shtëpinë e tyre i dedikohej Qemal Mborjes, djalit të xhaxhait të Selimit, i cili kishte studiuar për agronomi në Turqi. Ishte një nga specialistët më të mirë të Korçës së bashku me Demir Alizotin. Ai mbolli rreth shtëpisë së Selimit të gjitha llojet e pemëve dhe të gjitha llojet e luleve. Shtëpia dukej si një parajsë që as në përalla nuk e gjeje dot. Fitretja i gëzohej gjithçkaje që ishte e bukur.

Ashtu si gjithë të tjerët edhe Qemali ishte i pasur, kishte aksione në Minierën e Mborjes, kurse biri i tij, Fiqiri Venxha, studioi për Drejtësi. Punoi si kryesekretar i Gjykatës së Korçës; implementoi me sukses, sipas frymës perëndimore, Kodin Civil dhe Tregtar. Megjithatë, edhe pse kaluan vite e vite, as Fitretja dhe as Selim Mborja nuk u kthyen më në qytetin e Korçës. Selim Mborja u nda nga jeta më 3 prill 1952, e shoqja vdiq vite më vonë me brengën për t’u kthyer edhe një herë në shtëpinë e saj, por vila ku banonte ajo, ishte bërë rezidenca e Enver Hoxhës, aty qëndronte ai, sa herë vinte në Korçë për të kaluar pushimet e verës. Megjithatë, përsa i përket bamirësisë ndaj jetimëve dhe të varfërve, bashkëshortja e Selim Mborjes, Fitretja, mund të quhet pa asnjë dyshim, Zonja e Parë e Korçës.

Shënim. Për realizimin e këtij shkrimi u ndihmuam edhe nga kujtimet e të afërmëve të Selim Mborjes.

==========================================================================

Kush është “djalli” – A ekziston ai – Etimologji

Kopeshti Eden

Kush është “djalli” – A ekziston ai – Etimologji

Po, thuhet se “Djalli” ekziston. Ai është «sundimtari i kësaj bote», një krijesë e padukshme që u bë e ligë dhe u rebelua ndaj Perëndisë. (Gjoni 14:30;Efesianëve 6:11, 12) 
Bibla e përshkruan personalitetin e Djallit me këta emra:
• Satana, që do të thotë «Kundërshtar».—Jobi 1:6.
• Djall, që do të thotë «Shpifës».—Zbulesa 12:9.
• Gjarpër, që në Bibël përdoret me kuptimin «Mashtrues».—2 Korintasve 11:3.
• Tundues.—Mateu 4:3.
• Gënjeshtar.—Gjoni 8:44.

Lucifer është një emër tjetër për Djallin, fjala hebraike që në disa versione të Biblës është përkthyer «Lucifer», ka kuptimin «[ai] që shkëlqen». (Isaia 14:12)
Ndërkohë Dreqi ose Djalli në (greqisht Διάβολος, = “shpifës”, latinisht Diábolus) i cili në shume fe është një qënie e mbinatyrshme që mishëron të keqen, ndaj në gjuhën shqipe gjejmë terma të shumta përbuzëse ose fjalë të tilla si “ai” që fut grindje, shpifës, akuzues; qoftëlargu, n’aleti, *dreqi, theqafi, i ligu, demoni, brinoç; sundimtar i errësirës – mbret i ferrit, babai i rrenave, mishërim i së keqes, i njohur edhe si prijës i engjëjve, më i pashmi, më i mençuri, i cili humbi të gjitha pozitat, pasurinë e dhën’ në kopshtin e “E’dhe-n” (Eden)

– Aty ku Adami njohu Evën, gruan e tij, e cila u ngjiz dhe lindi Kaini dhe Abeli, vëllai i tij. Abeli u bë bari kopesh, ndërsa Kaini u bë punonjës i tokës së terrët, këta ishin fëmijët e mëkatit, e megjithatë Zoti u dha të dyve dy mundësi për të punuar e jetuar mirë.
Vetë Zoti e krijoi materialin me të cilin u krijua Ademi dhe i fryu atij shpirtin nga Shpirti i Tij (Kuran15:29; 38:72). 

Para se ta kundërshtonte Zotin, “djalli” merrte pjesë së bashku me engjëjt dhe bënte punën që bënin edhe ata. (Kehf, 18:50)
Në përballje me njeriun “djalli” i flet Zotit: “Unë jam epror ndaj tij sepse atë e krijove nga balta, kurse mua prej zjarri!” (Sa’d, 38:76) 
Ky është “djalli” një figurë e qartë, i cili na paraqitet nëpërmjet mashtrimeve si një Zot i vërtetë – Epror. [(ai që shan të An’ Satana; shajtan)]

Duke ju referuar gjuhës së lashtë Shqipe, Zoti – Ati ynë, e i krejt gjithësisë është quajtur Ai, më i madhi, më i larti, në krye, sipër, në qendër, *mbirë, “a’m/bi ne” – ABSOLUT- kemi: Abi na = Zot.
Njihet botërisht se Zoti së pari krijoj Dritën (Diellin)- zbritjen e rrezeve: Ar – si Far’ e parë në Tokën – Dheun – *arë.
Eshtë pikërisht kjo dritë, Dielli vet – shkaku i krijeses Njeri dhe gjithë gjallesave përreth tij – ky është “zoti”- ynë praktik.
E njohur formula e lashtë e dijes njerzore (ABX) {Alfa, Bita dhe Gama} – krejt Abe/t/-aret në botë Hapen po ashtu me këto dy shkronjat e para: (A dhe B-e) 

Tek gjuhët më të lashta njohur nëpërmjet këtyre dy shkronjave gjejmë:
Proto -semitic: *Ab- = Father, At. (ab; b’ab)
Phrygian ……: *Ab- = near, pranë; afër, (ngjitur)
Cappadocian : *Ab- = most, additional, më shumë; shtesë

AmbiNdërkohë tek e lashta gjuha jonë “Early Prot-Albanian” kemi: *a(m)bi = ashtë mbi; mbi të lart, sipër, si dhe *a(m)bi = për tu mbledhur; grumbulluar (bashkë) – duke përmendur këtu se në gjuhën shqipe: AT = Zot, gjithmon duke konceptuar nëpërmjet kësaj fjale më të madhin, Atë që është në krye, i pari; prijës, prin-d; perëndi.
Ndaj ska arsye se edhe në gjuhën më të lashtë protosemite, fjala Ab = At, (Father) normal ka edhe kuptimin e Ati-j që ndodhet Ambi t-ë, sipër nesh – fjalë kjo e cila siç shihet motivohet plotësisht nëpërmjet gjuhës shqipe

Sistemi ynë Diellor u formua nga rënia gravitacionale e një Reje gjigante molekulare rreth 4.600.000.000 vjet më parë. Reja Rajoni që do formonte Sistemin Diellor, ishte i njohur si mjegullnaje para-diellore. Ajo filloi të shkatërrohej në një disk tjerrje me një diametër të madh dhe të nxehtë, gjithashtu të dendur në qendër. Në këtë pikë, në evolucionin e tij, Dielli është besuar të ketë qënë një yll ‘T’ Tauri.

Pra Dielli është thjeshtë një grumbullim materiesh – (inerte) mbi një pikë të vetme, quajtur ashtu si në Early Proto -Albanian: *A bi = Ai/ajo që mbin, mbiu, sipër nesh duke u grumbulluar, pranë e pranë, mbledhur bashk’<>skamb = ambi të lart, në hapësirën boshe në qendër të saj = At. ( Abi = Zot).

Tek gjuha shqipe është shkronja; folje e dialektit geg: A = âshtë, oshtë, êshtë, e cila në bashkëpunim me fjalën e lashtë shqipe; La (lart) sjell fjalën e njohur po ashtu gabimisht (apo qëllimisht) njohur si semite: A/La = Zot apo: E/La; âshtë/La = Yll, il, (ili-o) = Diell, motivueshëm mjaftë bukur sërish prej gjuhës shqipe: Dy/El = Diell. (Tauri)
E këtu tashmë sjellim fjalën shqipe: Ab- = Ai i mbir’, (bërë, u ba; u bë); a’ba; Yll i shndritshëm DY/El, prej nga ku kemi emrat e mirnjohur, Ab/El, (bir i dritës) ai që AB’ (h)AP rrezet gjithë shkëlqim, Abil-on; Apollon, Abdi; Abdriteon, Abdyl, etj emra të lashtë konsideruar si bijë të dritës hapës –abës– Diell.
Pra kush është “djalli” – pse në shqip kemi; gati të njëjtën fjalë: Diell, “djall” dhe Djal’ – Bir?
Ky është shkaku, sepse Dielli vet është një objekt grumbullim materiesh DY/Trupore; (DY/AB) (plus dhe minus) ku “Kaini” digjet vazhdimisht, “materje e zezë” për të çliruar, pafundësisht, e përjetësisht, Rrezet e shndritëshme, “Abel” në shërbim të më së mirës në shërbim të krejt Jetës në Tokën – Adam, Atit am; gjallesës Njeri.
Dualizmi, qëndron në qendër të krijimit kësaj bote, ne vet jemi të tillë (të mirë e të këqinjë), jeta gjithashtu ‘bardh e zi’, gjithçka që na rrethon qëndron dhe ekziston si shkak i dy të kundertave – domosdoshmëri.

Ndaj kemi gati të njejtin emërtim: Ab = Father = At = Zot, e më pas kësaj “ai” Aba i dytë, është pikërisht ajo pjesa e errët {materia e jo shpirti energji} “DyAb” = Diabole; Diavolle, ku (b = v) e po aty, pas kësaj do gjemë edhe “Divin = Hyjnor” – por edhe ai që Di, dijetar, e padyshim edhe Dinak, mashtrues –Dreqi vet, që di si e dredh, i «ndreq», gjithë *llustra, shkëlqim fallco: Luçifer = “djall”

Eshtë ky shkaku prej nga ku kemi emërtime të pafundme, vlen të përmendim: DyAb-et; diabet, sëmundje e cila vepron në qarkullim të dyfishtë të gjakut, mbi një trup (të vetëm), e ndërkohë aty kemi: ABsolut, Absurd, (Aber; lajm) por edhe, aber; afër – pranë, ngjitur, ashtu si: Aber-to; ape-r; (aperto) – hapur = Dritë.

Ky është Dielli, Djali – Drita e perëndisë vet, e po aty do gjejmë edhe Djallin, Dinak personifikim i të keqes absolute, antagonist i palodhur i Zotit, dhe mbret i ferrit errësirës “materialist” – ai që bën gjithçka për interes të vet deri në mëkat, – e për aq kohë sa zgjat brejtja e ndërgjegjës ndaj këtij mëkati të kryer, po aq zgjat edhe faji.

Mili Butka   (*Aleksander Hasanas)