Trupi “Ba” e shpirti “Ka”

shpirti dhe trupi

Ka (dyfishtë, Kopt kw) 

D28
kꜣ (D28)
në hieroglife

Ka ( kꜣ ) ishte koncepti egjiptian i esencës jetësore, që dallon dallimin midis një të gjalli dhe një personi të vdekur, me vdekjen që ndodhi kur *ka u largua nga trupi. Egjiptianët besonin se Khnum krijoi trupat e fëmijëve në një rrotë të poçarit dhe i futën ato në trupat e nënave të tyre. Në varësi të rajonit, egjiptianët besonin se Heqet ose Meskhenet ishte krijuesi i çdo ka , duke e frymëzuar atë në çastin e lindjes së tyre si pjesë e shpirtit të tyre që i bënte të gjallë . Kjo i ngjan konceptit të shpirtit në fetë e tjera.

Egjiptianët gjithashtu besonin se ka u mbështet nëpërmjet ushqimit dhe pijeve. Për këtë arsye, të ushqyerit dhe pijeve iu paraqitën të vdekurit, edhe pse ishte kau ( kꜣw ) brenda ofertave që ishin konsumuar, e jo në aspektin fizik. Ka u përfaqësua shpesh në ikonografinë egjiptiane si një imazh i dytë i mbretit, duke udhëhequr veprat më të hershme për t’u përpjekur për të përkthyer ka si dyfish .

Bâ (personalitet) 

Bâ merr formën e një zogu me një kokë njerëzore.

‘ Bâ’ ( bꜣ ) ishte gjithçka që e bën një individ unik, të ngjashëm me nocionin e ‘personalitetit’. (Në këtë kuptim, objektet e pajetë mund të kishin edhe një ‘Bâ’, një karakter unik dhe, me të vërtetë, piramidat e Mbretërisë së Vjetër shpesh quheshin  e pronarit të tyre {banesa} shenimi im]. Ba  është një aspekt i një personi që egjiptianët besonin se do të jetonin pas vdekjes së trupit dhe ndonjëherë është përshkruar si një shpend i drejtuar nga njeriu që fluturon jashtë varrit për t’u bashkuar me Ka në jetën e përtejme.

Tek Tekstet e Arkivës , një formë e Bës që lind në ekzistencë pas vdekjes është ngrënia trupore, pirja dhe bashkimi. Egjyptologu Louis Žabkar argumenton se BA nuk është thjesht një pjesë e personit, por është vetë personi , ndryshe nga shpirti në (grek), apo mendimi i krishterë ose musliman në fund të judaizmit. Ideja e ekzistencës thjesht jomateriale ishte kaq e huaj për mendimin egjiptian se kur u përhapën krishterimi në Egjipt ata hoqën fjalën greke psikike për të përshkruar konceptin e shpirtit në vend të termit BA . Žabkar arrin në përfundimin se kaq i veçantë ishte koncepti i Ba për mendimin e lashtë egjiptian se nuk duhet të përkthehet, por në vend të kësaj, koncepti do të shënohet me këmbë ose do të sqarohet si një nga mënyrat e ekzistencës për një person. [14]

Në një mënyrë tjetër të ekzistencës, Bama e të ndjerit përshkruhet në Librin e Shkuarjes nga Dita që  kthehet në mumje dhe merr pjesë në jetën jashtë varrit në formë joriporeale, duke i bërë jehonë teologjisë diellore të Re (ose Ra) duke u bashkuar me Osirisin çdo natë. [15]

Fjala bau (bꜣw), shumësi e fjalës ba , nënkuptonte diçka të ngjashme me ‘impresivitetin’, ‘fuqinë’ dhe ‘reputacionin’, veçanërisht të hyjnisë.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s