phrygian language
Fjalor Phrygian – α
 

fjalë IPA / Transliteration kuptimi në  frygiane  Kuptimi në gjuhën shqipe Sekuenca e simboleve
ΑΒ- ab pranë AB-ër (afër) pranë
ΑΒΑΣ abas emri personal emer jo grek
ΑΒΒΕΡΕΤ abberet do te sjell do ta bier sjellë
ΑΓΑΡΙΤΟΙ agaritoi jo i shkathët A’garë; an garë, i pa/garë
ΑΓΔΙΣΤΙΣ agdistis ajo nga mali agdos, epiteti i cybele Sibela γδιστισ
ΑΓΙΠΕΙΑ agipeia emri personal Egjipiaγιπεια
ΑΓΚΥΡΑ agkyra qyteti i phrygia  Angiraκυρα
ΑΓΛΑFΟJ aglawoy i ndritshëm Ag la boj; Ag, agoj, agon, agim i artëfο
ΑΓΟΡΑΝΙ agorani te blesh Prodhime nga arat (toke buke
ΑΓΤΑΕΙ agtaei udhëheqës Udheheqes
ΑΔ- reklamë për, nga, në Ad, ade; andej
ΑΔΑΜΝΑ adamna mik A’dam; i padâm, i dashur  mikδμα
ΑΔΔΑΚΕΤ addaket shkakton, bën, bën, shtyp Ad/Dak; Atak, (prej fjalës tokë, kontakt)
ΑΔΔΑΚΕΤΟΡ addaketor ai bën për veten ad daketor; ad dashetor
ΑΔΕΙΤΟΥ adeitou për tu bërë Adeit; Per tu bëre e ditur; e njohur; A’dit ο

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s